Vi har jobbet med diagnostiserende ultralyd siden 2009, ultralyd egner seg bla. spesielt godt til å undersøke skuldre fordi de hyppigst forekommende skulderproblemene har sin årsak i de bløte delene rundt skulderleddet , feks. forskjellige slags sene- eller slimpose (bursa)-feil. En ultralydundersøkelse er rask , smertefri, uten strålebelastning og svært pasientvennlig,- dertil uten MR sin velkjente kontraindikasjoner, som klaustrofobi, pacemaker, fremmedlegemer i kroppen ( dette også eventuelt etter skulderoperasjoner) . Ultralydproben blir å betrakte som undersøkerens forlengede finger. Det kan være spesielt nyttig å utføre ulike manøvre og å sammenligne med den andre skulderen. En slik kombinert undersøkelse gir i sum mer informasjon enn enkeltelementene. Hos en erfaren terapeut får man i svært mange tilfeller tilstrekkelig informasjon for videre rådgivninger på kort tid til en forholdsvis rimelig kostnad.

Vi er blant de mest erfarne naprapater i Norge som jobber med ultralydsdiagnostisering. Vi bruker den både til diagnostisering og som et verktøy for å lokalisere eksakt område for problemet, vi kan bla gå inn i en skulder å se på slimposer, artroser, bettenselse, avrivinger av sener og leddbånd.

På Naprapatklinikken har vi 2  Siemens P300 ultralydsmaskiner. Naprapat Cato Berger jobber også i tillegg som applikasjonsspesialist for Siemens Healtcare. Han har også en 1. årig utdannelse fra Universitetet i Barcelona, dette ga han tittelen Post Graduate Diploma of Expert in MusculoSkeletal Ultrasound.

Ultralyd veiledet dry needling av kroniske tendinopatier 

Berger har de siste årene benyttet ultralyd (UL) for å guide nålen inn på aktuell seneskade. Bruken av ultralyd har flere åpenbare fordeler. Den kliniske diagnosen kan sikres ved bruk av UL. På denne måten unngår man å behandle feil struktur. Samtidig sikrer UL at nålene treffer rett område i senen. Kliniske tester er ikke gode for å avgjøre hvor i senen skaden sitter. Palpasjon er heller ikke et sikkert diagnostisk verktøy i så måte. Ved bruk av UL finner undersøkeren nøyaktig skadestedet.

Ultralyddiagnostikk i kombinasjon med nålbehandling er en effektiv behandling for senepatologi og bursitter. Typiske behandlingsområder er lateral epikondylitt, supraspinatus tendinopati og plantar fasciitis. Men metoden kan benyttes på alle tendinopatier og bursitter hvor sykehistorien, kliniske tester og UL sammen gir deg et svar om hvilken struktur som bør behandles.