Diagnostiserende Ultralyd

By 12. januar 2014 Ukategorisert No Comments

I Oktober 2009 kjøpte vi inn et diagnostiserende ultralyds apparat, den egner seg bla. spesielt godt til å undersøke skuldre fordi de hyppigst forekommende skulderproblemene har sin årsak i de bløte delene rundt skulderleddet , feks. forskjellige slags sene- eller slimpose (bursa)-feil. En ultralydundersøkelse er rask , smertefri, uten strålebelastning og svært pasientvennlig,- dertil uten MR.s velkjente kontraindikasjoner, som klaustrofobi, pacemaker, fremmedlegemer i kroppen ( dette også eventuelt etter skulderoperasjoner) . Ultralydproben blir å betrakte som undersøkerens forlengede finger. Det kan være spesielt nyttig å utføre ulike manøvre og å sammenligne med den andre skulderen. En slik kombinert undersøkelse gir i sum mer informasjon enn enkeltelementene. Hos en erfaren utøver får man i svært mange tilfeller tilstrekkelig informasjon for videre rådgivninger på kort tid til en forholdsvis rimelig kostnad.