Napra-2012-16

Dryneedling.

«Dry needling» som begrep brukes for å skille behandlingsformenen fra tradisjonell injeksjonsbehandling som benytter sprøyter og kanyler for å injisere lokalbedøvelse, kortikosteroider eller andre legemidler inn i vev eller spesifikke anatomiske strukturer.  I motsetning til det man kan kalle wet needling bruker man innen dry needling svært tynne nåler av samme type som vanligvis brukes ved akupunktur for å stimulere spesifikke reaksjoner i målvevet for å oppnå terapeutisk effekt og ikke sprøyter og kanyler som benyttes ved injeksjonsbehandling.

Dry needling er ikke det samme som akupunktur. Til tross for visse likheter følger metodene og teorien bak to vidt forskjellige medisinske tradisjoner. Betegnelsen dry needling brukes derfor også for å differensiere mellom bruk av nåler innenfor vestlig medisinsk tradisjon, og bruk av nåler i tradisjonell asiatisk medisin (akupunktur).

Ultralyd veiledet dry needling av kroniske tendinopatier 

Berger har de siste årene benyttet ultralyd (UL) for å guide nålen inn på aktuell seneskade. Bruken av ultralyd har flere åpenbare fordeler. Den kliniske diagnosen kan sikres ved bruk av UL. På denne måten unngår man å behandle feil struktur. Samtidig sikrer UL at nålene treffer rett område i senen. Kliniske tester er ikke gode for å avgjøre hvor i senen skaden sitter. Palpasjon er heller ikke et sikkert diagnostisk verktøy i så måte. Ved bruk av UL finner undersøkeren nøyaktig skadestedet.

Ultralyddiagnostikk i kombinasjon med nålbehandling er en effektiv behandling for senepatologi og bursitter. Typiske behandlingsområder er lateral epikondylitt, supraspinatus tendinopati og plantar fasciitis. Men metoden kan benyttes på alle tendinopatier og bursitter hvor sykehistorien, kliniske tester og UL sammen gir deg et svar om hvilken struktur som bør behandles.