Elektroterapi

By 12. januar 2014 Teknikker No Comments

Under utdanningen på Naprapathögskolan lærer man å bruke flere typer av elektroterapi som f.eks ultralyd, Skanlab, TNS og interferens. Her på Naprapatklinikken bruker vi Skanlab som elektroterapi, oftest i kombinasjon med manuell behandling. Skanlab er er en form for høyfrekvent varmeterapi som gir en dyp oppvarming av vevet. Kroppen blir med dette tilført energi i form av høyfrekvente elektriske eller magnetiske felt.

Varmeterapi brukes først og fremst som før- og etterbehandling av manuell behandling, men kan også brukes som separatbehandling når det finnes grunn for dette. Varmeterapi er et viktig hjelpemiddel bl.a. innom idrettsmedisinen.

Varme er bra for muskulaturen, og har til alle tider blitt brukt som behandling av muskelsmerter. Noen effekter av varmeterapi er:

• smertelindring

• økt sirkulasjon

• avslapning av muskulatur