Manipulasjon

By 11. januar 2014 Teknikker No Comments

Manipulasjon er en annen form for å øke bevegeligheten mellom to leddyter i ryggraden eller ekstremitetsledd. Naprapaten tar et grep med sine hender over leddet. For å være så spesifikk som mulig, og derved kunne ha et så lite bevegelsesutslag som mulig, blokkerer naprapaten ikke-ønskede bevegelser i det aktuelle leddet, men også bevegelser i andre ledd som ellers skulle kunne påvirke slik at den ønskede bevegelsen kommer på rett sted.

Naprapatens håndbevegelser avsluttes med ett raskt trykk, en impuls, som går utover grensen for leddets fysiologiske bevegelighet, men uten å overstige det anatomiske ytterposisjon. Gjennom å fiksere uønskede bevegelser, behøver man aldri ta ut fult bevegelsesutslag i det leddet man skal manipulere. Trykket, impulsen, utføres med maksimal hastighet, minimalt bevegelsesutslag og med liten til minimal kraft. Ved utførelse av impulsen, kan det komme et «knekk», og teorien for lyden kommer av at et vakum mellom leddytene brytes opp.

For pasienter som ikke liker å bli manipulert, eller som ikke kan manipuleres, bruker vi teknikken mobilisering.