Massasje gir økt sirkulasjon og mindre spenning i musklene

Hold deg skadefri! Viste du at et strukt

Hensikten

Klassisk massasje benyttes for å redusere smerter, normalisere eller øke blodsirkulasjonen, løse opp stiv muskulatur, stimulere muskulatur med lav stivhetsgrad, samt løse opp sammenvoksinger eller arrvev. Massasje kan også bidra til å øke kroppsbevisstheten, redusere stressnivåer, samt hjelpe klienten til å komme mer i kontakt med egne følelser. Generelt sett kan massasjen bidra til å øke både kroppslig og mentalt velvære
Man skal blant annet ikke gi massasje ved betennelsestilstander, overrivninger, forstuvninger eller brudd på skjelettet.

Forebyggende

Noen vil påstå at den viktigste jobben en terapeut kan gjøre i løpet av en behandling, er å motivere klienten til en sunn og frisk livsstil i perioden mellom hver behandling. I svært mange tilfeller ligger problemet nettopp i det daglige, livsstil, arbeidsbelastninger, stress etc., men noen ganger trenger vi et lite dytt i riktig retning. Hva kan jeg selv gjøre for å forebygge og unngå daglig belastning og slitasje? Hva skal jeg spise for å holde meg sunn og frisk? Hvordan skal jeg trene riktig og effektivt – for å unngå og forebygge skader?

Flere og flere bedrifter har, med god grunn, begynt å sponse trening og massasje for sine ansatte. Resultatene viser at fraværsprosenten går drastisk ned, og at dette blir en lønnsom investering.

Klassisk massasje består av 7 grepsteknikker:

  • Effleurage er en strykning i vene– og lymfebanes retting mot hjertet.

  • Petrissage er knaing av muskler på tvers eller langs av fiberrettningen, denne er mer dyptgående en effleurage.

  • Friksjoner er en mer intensiv bearbeiding av muskler, sener, ligamenter  enn både effleurage og petrissage. Friksjoner utføres med fingertuppene, knoker, håndbaken eller albuene.

  • Tverrfriksjoner utføres på tvers av den kollagene fiberrettningen i sener og senefester. Her brukes fingrene for at man skal løsne og få en ny orientering av fiberretningen i kollagene fibre etter traume og inflammasjoner.

  • Tøyning/tverrtøyning/saksning innebærer at muskelfibrene tøyes/kantes på tvers av fiberrettningen.

  • Tapotement er lette slag, hakking eller klapping på musklene.

  • Ristinger/vibrasjoner benyttes som avslapping som regel etter andre massasjegrep.