Hos oss finner vi årsaken til problemet
Trykkbølge

Teknologien kommer fra nyrestensknusere som i dag er standard i behandlingen av nyresten på sykehus i Norden. Trykkbølge kan behandle en lang rekke kroniske tilstander, som tradisjonelt har vært vanskelig å behandle og som ofte har krevd kirurgisk intervensjon. Eksempler på dette er plantar fascitt med/uten hælspore, skuldersmerter med/uten forkalkning i senen, akilles tendinose, golf- eller tennisalbue, jumpersknee. I tillegg er sjokkbølge et effektivt verktøy ved behandling av triggerpunkter og oppmykning av muskulatur.

Hvor på kroppen kan radial trykkbølgeterapi brukes?

Vi behandler kroniske senebetennelser blant annet i skulder, albue, hofte, kne og akillessener. Likedan brukes trykkbølger mot såkalte hælsporer og smerter i fotsålen.

Dokumenterte resultater samlet fra hele verden viser en suksessrate på 77% ved kroniske tilstander som ikke er blitt helbredet ved en rekke andre typer behandling.

Hva er fordelene med radial trykkbølgeterapi?

Trykkbølgebehandling skjer uavhengig av medikamenter, for eksempel Cortison. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til kroppens selvreparerende evner. Det er vanlig å oppleve umiddelbar smertelindring og dermed bedret bevegelse. Eventuelle bivirkninger er minimale.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har smerter etter behandlingen?

Behandlingen fører til en betennelsesliknende tilstand i vevet som behandles. Kroppen reagerer med ved å øke metabolsk aktivitet rundt nedslagsfeltet noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Ved behov er det tilstrekkelig med vanlige smertelindrende håndkjøpsmedikamenter. Bruk ikke anti-inflammatoriske medikamenter eller nedkjøling med is. Dette vil hindre kroppen i å reparere seg selv.

Selv om du er smertefri, anbefaler vi at du avstår fra intensiv aktivitet som belaster plageområdet de nærmeste 48 timene etter hver behandling.

Hva er radial trykkbølgebehandling (Radial Shockwave Therapy, rESWT)?

Radial trykkbølgebehandling er en ny fysikalskmedisinsk behandlingsmetode.

Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles. En trykkbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk.

Hvordan fungerer radial trykkbølgebehandling?

Behandlingen fører til en betennelseslignende reaksjon i vevet som behandles. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og stoffskifte i nedslagsfeltet, noe som stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Trykkbølgene bryter ned skadet vev og kalkpåleiringer.

Er det kontraindikasjoner eller forholdsregler jeg bør ta hensyn til?

Ja.

  • Cortison-injeksjoner skal ikke være gitt i løpet av den siste måneden før behandling.

  • Blødningstendenser og blodkoagulasjonsforstyrrelser med tilhørende medikasjon.

  • Hjerte- eller sirkulasjonsforstyrrelser.

  • Akutt inflammasjon i behandlingsområdet.

  • Cancer eller graviditet.

Hva koster behandlingen?

Maskinen er relativt kostbar, men effektiv. Normalt benytter man 3-5 behandlinger med 1 ukes mellomrom. Har man ikke fått ønsket effekt etter 2-3 runder så avsluttes behandlingen. Behandlingen kan også gjenstas etter en måned med hvile for å eventuelt komme enda lenger i behandlingen. Dette er spesielt nyttig ved kroniske lidelser som har vart i flere år.

På Naprapatklinikken tar vi 600 kr pr behandling. Det er pr i dag ikke mulig å få denne behandlingen hos fysioterapeuter med kommunal avtale. Kun hos noen få private klinikker, som Naprapatklinikken. NAV gir ikke refusjon på behandlingen.

Kontakt oss på telefon 61 26 19 95
eller bestill time her.